Офіційний сайт Білицької міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Інформація для населення | ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ (зміна тарифів на на послуги,  які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, що надаються комунальним підприємством «Білицькеспецсервіс»)
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ (зміна тарифів на на послуги,  які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, що надаються комунальним підприємством «Білицькеспецсервіс»)

УКРАЇНА

БІЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

від 21.03.2018 № 17

м. Білицьке

 

Про розгляд та затвердження проекту рішення виконкому Білицької міської ради “Про зміну тарифів на ритуальні послуги” КП “Білицькеспецсервіс”.

 

 

Керуючись статтею 34 Законами України «Про місцеве самоврядування в України”, розглянувши Положення „Про організацію діяльності в галузі поховання у м.Білицьке” та з метою виконання Закону України „про поховання та поховану справу” виконавчий комітет Білицької міської ради

В И Р І Ш И В:

 

1. Розглянути проект рішення виконкому Білицької міської ради “Про зміну тарифів на види ритуальних послуг”(додається).

2. Затвердити тарифи на ритуальні послуги що надаються комунальним підприємством “Білицькеспецсервіс”(додаються)

3. Оприлюднити рішення “Про зміну тарифів на види ритуальних послуг” на офіційному сайті Білицької міської ради та в засобах масової інформації.

 

2. Рішення вступає в силу через 30 днів після оприлюднення.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Романенко Г.М.

 

Міський голова О.Т.Заварзін

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

міської ради від 21.03.2018 №17

 

 

 

Тарифи на послуги,

 які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, що надаються комунальним підприємством «Білицькеспецсервіс»

 

№ п/п

Назва послуги

Од. вимір

Кіль-кість

Вартість грн,

без ПДВ

1

Оформлення договору замовлення на організацію та проведення поховання, свідоцтва про поховання

грн

1

36,28

2

Копання могили ручним способом та поховання померлого (склад робіт: розпушення ґрунту ручним способом, викидання ґрунту на бровку, зачищення поверхні дна та стінок могили, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили з оформленням намогильного насипу, одноразове прибирання території біля могили).

грн

 

 

1

 

 

2131,01

3

Винесіння тіла:

 

 

 

 

1 поверх

грн

1

259,08

 

2-3 поверх

грн

1

297,93

 

4-5 поверх

грн

1

388,61

4

Перевізка тіла в морг і з моргу

грн

1

653,69

5

Перевізка тіла до кладовища

грн

1

429,07

6

Монтаж та демонтаж обгороджування

грн

1

429,88

7

Монтаж та демонтаж столу та лавки

грн

1

173,32

8

Оформлення свідоцтва про поховання

грн

1

30,40

9

Доставка ритуального приладдя по місту

грн

1

85,24

* Надання послуг з поховання та постачання ритуальних товарів державними та комунальними службами (за переліком) згідно пп.197.1.10 п.197.1 ст. 197 Податкового кодексу України звільняються від оподаткування

 

Керуючий справами виконкому

Білицької міської ради К.О.Мостицька

 

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету міської ради

«Про аналіз роботи ,перегляд та затвердження тарифів комунального підприємства «Білицькеспецсервіс»»

 

Визначення проблеми та її аналіз.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про поховання та похоронну справу» організація діяльності в галузі поховання померлих здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері житлово-комунальної політики України, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами.

Згідно з статтею 9 вищезазначеного Закону, ритуальні служби - спеціалізовані комунальні підприємства, що створюються органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом, з метою здійснення організації поховання померлих і надання ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг.

Статтею 10 цього ж Закону передбачено, що надання ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг здійснюється ритуальними службами або за договором суб’єктами господарювання інших форм власності. Вартість ритуальних послуг встановлюється в порядку і в межах, встановлених законодавством, виконавчим органом сільської, селищної, міської ради.

В м. Білицьке на даний час на ринку ритуальних послуг здійснюють діяльність комунальне підприємство «Білицькеспецсервіс», яке забезпечує організацію поховань та наданням пов΄язаних з ними послуг  та фізичні особи підприємці, які займаються продажем ритуальних товарів та надають транспортні послуги.

Надання ритуальних послуг КП «Білицькеспецсервіс» здійснюється на підставі статуту, затвердженого рішенням Білицької міської ради №v\21-4 від 23 травня 2008 року.

Ритуальні послуги надаються населенню міста за цінами та тарифами, затвердженими керівником підприємства та встановленими фізичними особами підприємцями.

Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №194, затверджено Єдину методику визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності. Зазначена методика визначає механізм формування вартості та економічно обґрунтованих тарифів на послуги для суб’єктів господарювання незалежно від форм власності.

Згідно статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до власних повноважень виконавчих органів міських рад належить «встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів  на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване     водопостачання     та    водовідведення,    які встановлюються   національною   комісією,   що  здійснює  державне  регулювання  у  сфері  комунальних  послуг),  транспортні  та інші послуги».

З метою впорядкування  відносин  при  наданні  ритуальних послуг, забезпечення в повному обсязі виконання функціональних обов'язків з організації поховання померлих у відповідності до  Закону України «Про поховання та похоронну справу» необхідно визначити суб΄єкта господарювання КП «Білицькеспецсервіс», яке надаватиме послуги, передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг та  встановити їх вартість.

Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

Вирішення питання в запропонованому проекті рішення виконавчого комітету міської ради не можливо за допомогою ринкового механізму, так як повноваження щодо створення спеціалізованих комунальних підприємств, які надають ритуальні послуги, визначення необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг та встановлення їх вартості на території м.Білицьке та смт..Водянське відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу» належать органам місцевого самоврядування.

Обґрунтування, чому визначена проблема може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акта або внесення змін до нього. 

Тарифи розраховують суб’єкти господарювання. Тобто, суб’єкт господарювання встановлює плату за надані послуги і виконану роботу, враховуючи такі економічні показники,як собівартість, прибуток тощо.

Рішення про встановлення або погодження таких тарифів приймають на підставі статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчі органи сільських, селищних міських рад.

Мета та цілі державного регулювання.

Здійснення організації поховання померлих і надання ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу» та  наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від  19.11.2003  № 193  «Про  затвердження  нормативно-правових  актів щодо  реалізації  Закону  України  «Про  поховання  та  похоронну  справу». Встановлення  тарифів на послуги, які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг відповідно до наказів Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 № 194 «Про затвердження Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності», Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 03.03.2009 р. № 52 «Про затвердження Норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності».

Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

-Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

Альтернатива є неприйнятною, оскільки підчас відстеження результативності регуляторного акту застосовуються наступні показники:

- кількість укладених договорів на організацію та проведення поховання;

- витрати підприємства за надані ритуальні послуги;

- рівень відшкодування витрат у встановлених тарифах на послуги, які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг;

- фінансовий результат від звичайної діяльності (прибиток/збиток).

 Визначення комунального підприємства суб΄єктом господарювання м.Білицьке, яке здійснює організацію поховання померлих та надання послуг, передбачених мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг та відшкодування підприємству з міського бюджету витрат, пов΄язаних з наданням цих послуг.

Альтернатива є неприйнятною, тому що у міському бюджеті на 2018 рік не передбачено фінансування  видатків, пов’язаних з наданням  ритуальних послуг, згідно необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг.

 Механізм, який пропонується застосувати для розв΄язання проблеми.

Прийняття запропонованого проекту рішення виконавчого комітету. 

Обгрунтування можливості досягнення зазначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Досягнення зазначених цілей можливе завдяки перегляду та затвердженню цін виконавчим комітетом міської ради у результаті чого буде забезпечено здійснення організації поховання померлих і надання ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг,  відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу».

  Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Територіальна громада, споживачі послуг

Урегулювання відносин при наданні ритуальних  послуг, покращання обслуговування  населення в галузі  похоронної діяльності

Часові  та грошові, пов’язані з отриманням документів та ритуальних послуг

Місцева влада

Урегулювання відносин  при наданні ритуальних  послуг

Пов’язані з  утриманням, ремонтом та охороною  кладовищ,

Суб’єкти господарювання

Урегулювання відносин  при наданні ритуальних  послуг

-

КП «Білицькеспецсервіс»

Урегулювання відносин при наданні ритуальних  послуг, покращання фінансово-господарської діяльності підприємства

Витрати пов΄язані із наданням послуг.

 

 

Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованих змін регуляторного  акта.

У разі змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування. Ризик зовнішніх чинників на дію регуляторного акта відсутній, так як його впровадження відповідає чинному законодавству.

Строк дії регуляторного акту.

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежено. У разі потреби до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності. 

Показники результативності регуляторного акту.

З метою відстеження результативності регуляторного акту застосовуються наступні показники:

- кількість укладених договорів на організацію та проведення поховання;

- витрати підприємства за надані ритуальні послуги;

- рівень відшкодування витрат у встановлених тарифах на послуги, які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг;

- фінансовий результат від звичайної діяльності (прибито/збиток). 

Відстеження результативності регуляторного акту.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акту проведено на детапі його підготовки.

Повторне відстеження планується провести через три місяця після набуття чинності регуляторного акта. За результатами буде можливо порівняти показники базового та повторного відстежень. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вонибудуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на кожні наступні три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності.

Для відстеження результативності даного регуляторного акту КП «Білицькеспецсервіс» надається офіційна інформація виконавчому комітету міської ради відповідно до визначених показників результативності акту.

 

Переглядів: 40
Дата публікації: 11:33 21.03.2018
Міський голова

Заварзін Олександр Тихонович

Анонс подій
22.06.2018
14:00 - Засідання чергової 42 сесії Білицької міської ради 22 червня 2018 року Засідання чергової 42 сесії Білицької міської ради 22 червня 2018 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Засідання позачергової 42 сесії Білицької міської ради
22 червня 2018 року

1. Про визнання повноважень депутата Білицької міської ради сьомого скликання Євстюніч Наталі Василівни
Доповідає: Іванова Т.В. – секретар міської ради
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 листопада 2015 року щодо складу постійної комісії
Доповідає: Іванова Т.В. – секретар міської ради
3. Про стан боротьби зі злочинністю, забезпечення громадської безпеки та охорони громадського порядку на території Білицької міської ради .
Доповідає: Романенко Г.М.- заступник міського голови
4. Про внесення змін та доповнень до Заходів Програми економічного і
соціального розвитку міста Білицьке і селища Водянське на 2018 рік
Доповідає: Мельник С.В. – начальник відділу обліку і звітності
5. Про внесення змін до рішення міської ради № VII/33-9 від 22.12.2017 „Про міський бюджет на 2018 рік”.
Доповідає: Мельник С.В. – начальник відділу обліку і звітності
6. Про надання пільг з оплати харчування дітей в дошкільних навчальних закладах
Доповідає: Іванова Т.В. – секретар міської ради
7. Про план роботи міської ради на II півріччя 2017 року Доповідає: Іванова Т.В. – секретар міської ради
8. Про дострокове припинення повноважень депутата міської ради 7-го скликання Воротиленко Н.Т.
Доповідає: Іванова Т.В. – секретар міської ради
9. Про дострокове припинення повноважень депутата міської ради 7-го скликання Тахтарова І.В.
Доповідає: Іванова Т.В. – секретар міської ради
10. Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в новій редакції
Доповідає: Барковська О.О. – спеціаліст відділу обліку і звітності
11. Про підтвердження у 2019 році дії рішень міської ради про затвердження Положень по місцевих податках та зборах зі змінами та доповненнями на території міста Білицьке та смт.Водянське
Доповідає: Барковська О.О. – спеціаліст відділу обліку і звітності
12. Про затвердження Положення про податок на майно в частині плати за землю в новій редакції
Доповідає: Барковська О.О. – спеціаліст відділу обліку і звітності
13. Про безоплатне прийняття майна до комунальної власності територіальної громади м.Білицьке
Доповідає: Іванова Т.В. – секретар міської ради
14. Про продовження дії договору оренди земельної ділянки Підгородецькій І.М. Доповідає: Барковська О.О. – спеціаліст відділу обліку і звітності
15. Про надання в постійне користування земельної ділянки відділу освіти Добропільської міської ради.
Доповідає: Барковська О.О. – спеціаліст відділу обліку і звітності
16. Про внесення змін до рішення міської ради № 7/33-4 від 22.12.2017 “Про умови оплати праці Білицького міського голови в 2018 році”
Доповідає : Мостицька К.О.- керуючий справами виконкому
17. Про внесення змін до рішення міської ради № 7/33-5 від 22.12.2017 року “Про умови оплати праці секретаря міської ради, заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету в 2018 році”
Доповідає : Мостицька К.О.- керуючий справами виконкому

Різне.
Організатор:Не визначено! Час проведення:22.06.2018 14:00 Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Стрічка подій:
Пошук
Посилання
Версія для слабо- зорих