Офіційний сайт Білицької міської ради, міського голови, виконавчого комітету
До уваги платників податків!
До уваги платників податків!

Поділитися новиною:

До уваги платників податків!

Трудові новації - 2018

                                                                             

Погоджено

 

Заступник начальника –

начальник

Покровсько-Добропільського управління Головного управління

ДФС у  Донецькій області

 

_________________ А.П.Єльникова

 

«____» ____________ 2017 року

Інформація для розміщення на сайтах та публікації в місцевих ЗМІ

 

Трудові  новації - 2018

 

Як повідомила заступник начальника - начальник Покровсько-Добропільського управління Головного управління ДФС у Донецькій області Єльникова Алла Петрівна, детінізація заробітної плати та легалізація трудових відносин  є важливим аспектом соціального захисту населення.

Ефективним механізмом подолання такого явища як «заробітна плата в конвертах», має стати посилення економічного впливу на роботодавців, які прагнуть заощадити на сплаті податків.

З 1 січня цього року з підвищенням мінімальної зарплати (у місячному розмірі – 3723 грн., у погодинному – 22,41 грн.), зміниться і розмір фінансових санкцій за порушення трудового законодавства.

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору потягне за собою штраф у 30 мінімальних заробітних плат, що становить 11 690 грн. Таку ж суму доведеться сплатити за виплату зарплати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску, а також оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час.

10 мінімальних зарплат, за кожного працівника (37 230 грн.) сплатить недобросовісний роботодавець за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці. Наприклад, за не оплату роботи в нічний час, у вихідний або святковий день, понадурочну роботу та інше.

Такий же розмір фінансових санкцій передбачений за порушення встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Три мінімальні зарплати (11 169 грн.)- штраф за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, також за виплату їх не в повному обсязі.

Окрім того, статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення України передбачено адміністративну відповідальність на керівника підприємства від 8500 грн. до 17000 грн. за фактичний допуск працівника без трудового договору.

Добропільська ОДПІ нагадує, що трудові відносини роботодавця із працівником розпочинаються із укладання трудового договору, який оформляється наказом чи розпорядженням власника, та повідомлення про прийняття працівника на роботу, що подається роботодавцем до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Тож роботодавці мають пам’ятати, що використання неофіціально оформлених трудових відносин є грубим порушенням трудового законодавства, за яке доведеться нести відповідальність. Адже не оформлені трудові відносини позбавляють працівника мінімальних державним гарантій і роблять його незахищеним.

Крім цього, це породжує недобросовісну конкуренцію та негативно впливає на наповнюваність бюджету.

Зважаючи на ці наслідки та впровадження додаткових економічних механізмів впливу, роботодавцям є сенс неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства про оплату праці та зайнятість населення.

Трудовые новации - 2018

Как сообщила заместитель начальника - начальник Покровско-Добропольского управления Главного управления ГФС в Донецкой области Ельникова Алла Петровна, детенизация заработной платы и легализация трудовых отношений  является важным аспектом социальной защиты населения.

Эффективным механизмом преодоления такого явления как «заработная плата в конвертах», должно стать усиление экономического влияния на работодателей, стремящихся  сэкономить на уплате налогов.

С 1 января этого года с повышением минимальной зарплаты (в месячном размере - 3723 грн., в почасовом - 22,41 грн.), изменится и размер финансовых санкций за нарушение трудового законодательства.

Фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора повлечет за собой штраф в 30 минимальных заработных плат, составляет 11 690 грн. Такую же сумму придется заплатить за выплату зарплаты (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса, а также оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время.

10 минимальных зарплат за каждого работника (37230 грн.) оплатит недобросовестный работодатель за несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда. Например, за не оплату работы в ночное время, в выходной или праздничный день, сверхурочную работу и прочее.

Такой же размер финансовых санкций предусмотрен за нарушение установленных законом гарантий и льгот работникам, привлекаемым к исполнению обязанностей, предусмотренных законами Украины «О воинской обязанности и военной службе», «Об альтернативной (невоенной) службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации ».

Три минимальные зарплаты (11 169 грн.) - штраф за нарушение установленных сроков выплаты заработной платы работникам, других выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем за один месяц, также за выплату их не в полном объеме.

Кроме того, статьей 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях Украины предусмотрена административная ответственность руководителя предприятия от 8500 грн. до 17000 грн. за фактический допуск работника без трудового договора.

Добропольская ОГНИ напоминает, что трудовые отношения работодателя с работником начинаются с заключения трудового договора, оформляются приказом или распоряжением собственника, и сообщение о приеме работника на работу подается работодателем в территориальные органы Государственной фискальной службы по месту учета его как плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Поэтому работодатели должны помнить, что использование неофициально оформленных трудових отношений является грубым нарушением трудового законодательства, за которое придется нести ответственность. Ведь не оформленнные трудовые отношения лишают работника минимальных государственных гарантий и делают его незащищенным.

Кроме того, это порождает недобросовестную конкуренцию и негативно влияет на наполняемость бюджета.

Учитывая эти последствия и внедрение дополнительных экономических механизмов воздействия, работодателям есть смысл неуклонно соблюдать требования действующего законодательства об оплате труда и занятости населения.

 

 

 

 

 

 

Web-адреса: belickoe-rada.gov.ua/news/id/339 | Переглядів: 25Дата публікації: 09:06 16.03.2018
Міський голова

Заварзін Олександр Тихонович

Анонс подій
22.06.2018
14:00 - Засідання чергової 42 сесії Білицької міської ради 22 червня 2018 року Засідання чергової 42 сесії Білицької міської ради 22 червня 2018 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Засідання позачергової 42 сесії Білицької міської ради
22 червня 2018 року

1. Про визнання повноважень депутата Білицької міської ради сьомого скликання Євстюніч Наталі Василівни
Доповідає: Іванова Т.В. – секретар міської ради
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 листопада 2015 року щодо складу постійної комісії
Доповідає: Іванова Т.В. – секретар міської ради
3. Про стан боротьби зі злочинністю, забезпечення громадської безпеки та охорони громадського порядку на території Білицької міської ради .
Доповідає: Романенко Г.М.- заступник міського голови
4. Про внесення змін та доповнень до Заходів Програми економічного і
соціального розвитку міста Білицьке і селища Водянське на 2018 рік
Доповідає: Мельник С.В. – начальник відділу обліку і звітності
5. Про внесення змін до рішення міської ради № VII/33-9 від 22.12.2017 „Про міський бюджет на 2018 рік”.
Доповідає: Мельник С.В. – начальник відділу обліку і звітності
6. Про надання пільг з оплати харчування дітей в дошкільних навчальних закладах
Доповідає: Іванова Т.В. – секретар міської ради
7. Про план роботи міської ради на II півріччя 2017 року Доповідає: Іванова Т.В. – секретар міської ради
8. Про дострокове припинення повноважень депутата міської ради 7-го скликання Воротиленко Н.Т.
Доповідає: Іванова Т.В. – секретар міської ради
9. Про дострокове припинення повноважень депутата міської ради 7-го скликання Тахтарова І.В.
Доповідає: Іванова Т.В. – секретар міської ради
10. Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в новій редакції
Доповідає: Барковська О.О. – спеціаліст відділу обліку і звітності
11. Про підтвердження у 2019 році дії рішень міської ради про затвердження Положень по місцевих податках та зборах зі змінами та доповненнями на території міста Білицьке та смт.Водянське
Доповідає: Барковська О.О. – спеціаліст відділу обліку і звітності
12. Про затвердження Положення про податок на майно в частині плати за землю в новій редакції
Доповідає: Барковська О.О. – спеціаліст відділу обліку і звітності
13. Про безоплатне прийняття майна до комунальної власності територіальної громади м.Білицьке
Доповідає: Іванова Т.В. – секретар міської ради
14. Про продовження дії договору оренди земельної ділянки Підгородецькій І.М. Доповідає: Барковська О.О. – спеціаліст відділу обліку і звітності
15. Про надання в постійне користування земельної ділянки відділу освіти Добропільської міської ради.
Доповідає: Барковська О.О. – спеціаліст відділу обліку і звітності
16. Про внесення змін до рішення міської ради № 7/33-4 від 22.12.2017 “Про умови оплати праці Білицького міського голови в 2018 році”
Доповідає : Мостицька К.О.- керуючий справами виконкому
17. Про внесення змін до рішення міської ради № 7/33-5 від 22.12.2017 року “Про умови оплати праці секретаря міської ради, заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету в 2018 році”
Доповідає : Мостицька К.О.- керуючий справами виконкому

Різне.
Організатор:Не визначено! Час проведення:22.06.2018 14:00 Місце проведення:Не визначено!

Докладніше
Стрічка подій:
Пошук
Посилання
Версія для слабо- зорих