Офіційний сайт Білицької міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Добропільська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області повідомляє
Добропільська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області  повідомляє

Поділитися новиною:

Добропільська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області повідомляє

До уваги платників податків

 

Погоджено

 

 

 

В.о. начальника Добропільської ОДПІ

ГУ ДФС у Донецькій області

 

 

 

 

_________________ І.В. Якунін

 

 

 

«____» ____________ 2018  року

 

 

    

 

Інформація для розміщення на сайтах та публікації в місцевих ЗМІ

 

До уваги!!! Податок на нерухоме майно, порядок нарахування та сплати

Добропільська ОДПІ звертає увагу, що обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:

     а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної  відповідно  до   підпунктів  «а»  або  «б» п.п.

266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ: 

1)      для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

2)      для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

3) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів, та  відповідної ставки податку;
     б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ та відповідної ставки податку;

     в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до п.п. «в» п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ та відповідної ставки податку;

     г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів «б» і «в» п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

     ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв.м. (для квартири) та/або 500 кв.м. (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а» - «г» п.п. 266.7 1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, та відповідні платіжні реквізити, зокрема органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою – платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

                    

Добропільська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковенко Л.Г.

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено

 

 

 

В.о. начальника Добропільської ОДПІ

ГУ ДФС у Донецькій області

 

 

 

 

_________________ І.В. Якунін

 

 

 

«____» ____________ 2018  року

 

 

    

 

Інформація для розміщення на сайтах та публікації в місцевих ЗМІ

 

Подання повідомлення про прийняття працівника на роботу

Добропільська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області нагадує, що до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором власник підприємства, установи, організації або фізична особа повинна подати до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування повідомлення про прийняття такого працівника на роботу.

 

Тобто обов’язок з подання повідомлення поширюється виключно на трудові відносини (коли з працівником укладається трудовий договір).Форма повідомлення про прийняття працівника на роботу затверджена  постановою КМУ від 17.06.2015 р. № 413.

Подати таке повідомлення слід до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

- засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб, відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

- на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

- на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше, ніж із п'ятьма особами.

 

 

                    

Добропільська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковенко Л.Г.

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено

 

 

 

В.о. начальника Добропільської ОДПІ

ГУ ДФС у Донецькій області

 

 

 

 

_________________ І.В. Якунін

 

 

 

«____» ____________ 2018  року

 

 

    

 

Інформація для розміщення на сайтах та публікації в місцевих ЗМІ

 

Добропільська ОДПІ: про податкову знижку на житло

Добропільська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькіій області звертає  увагу, що відповідно до ст.166 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року фактично здійснені ним протягом  звітного  податкового  року  витрати,   зокрема,

частину суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до ст. 175 ПКУ.

Таке включення відбувається за умови наявності документального підтвердження витрат, що включаються до податкової знижки:

-  кредитного договору та нотаріально завіреного договору іпотеки;

- відповідних платіжних документів, в яких чітко визначено суму сплачених відсотків за користування іпотечним кредитом та прізвище, ім’я, по-батькові платника податку як платника цих процентів (рахунок з відбитком каси про перерахування коштів, платіжне доручення банку з відміткою про перерахування коштів);

- паспорта платника податку з позначкою про реєстрацію за місцезнаходженням житлового будинку (квартири, кімнати), щодо якого оформлено іпотечний житловий кредит.

Оригінали таких документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку, достатнього для проведення контролюючим органом податкової перевірки стосовно нарахування такої податкової знижки.

Граничний термін подання декларації для реалізації права на податкову знижку за 2017 рік – 31 грудня 2018 року. Право на отримання податкової знижки у 2018 році щодо витрат, понесених у 2017 році, на наступний рік не переноситься.

 

 

                    

Добропільська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковенко Л.Г.

 

 

 

 

 

 

Погоджено

 

 

 

В.о. начальника Добропільської ОДПІ

ГУ ДФС у Донецькій області

 

 

 

 

_________________ І.В. Якунін

 

 

 

«____» ____________ 2018  року

 

 

    

 

Інформація для розміщення на сайтах та публікації в місцевих ЗМІ

 

Податкова знижка: довідка про отримані фізичною особою у звітному році доходи надається до контролюючого органу за його вимогою

Добропільська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області повідомляє, що відповідно до пп. «в» п. 176.1 ст. 176 розділу ІV Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація) за встановленою формою у визначені строки у випадках, коли згідно з нормами розділу ІV таке подання є обов’язковим.

На вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою ПДФО, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку.

Якщо фізична особа має право скористатися податковою знижкою, або зобов’язана подавати податкову декларацію відповідно до вимог ПКУ, то така особа повинна на вимогу контролюючого органу надати разом із податковою декларацією довідку про отримані у звітному році доходи.

Слід зазначити, що згідно з пп. «в» п. 176.2 ст. 176 ПКУ особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати на вимогу платника ПДФО відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого ПДФО.

 

                    

Добропільська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковенко Л.Г.

Web-адреса: belickoe-rada.gov.ua/news/id/451 | Переглядів: 18Дата публікації: 13:35 08.05.2018
Міський голова

Заварзін Олександр Тихонович

Анонс подій
Подій не заплановано
Стрічка подій:
Пошук
Посилання
Версія для слабо- зорих